Izredni študij

Način študija

Študij se je izvaja kot izredni študij

Študij se izvaja kot izredni študij in  je prilagojen tistim, ki imajo redne delovne obveznosti. 

Predavanja bodo potekala dvakrat tedensko med tednom, od ponedeljaka do petka, s  pričetkom ob 17.00 in zaključkom ob 20.15 uri.

Nekaj nasvetov za uspešen študij

  • Načrtujte in izkoritite čas. Vaš čas je dragocen, tako v službi, kot doma. Ne trošite ga brez veze, izkoristite ga, pridobite znanje, ki vam omogoča zadovoljstvo in napredek.
  • Obveznosti prilagodite tako, da boste imeli čas za  pomembne sestanke v službi in zasebno.
  • Študirajte sproščeno, sodelujte pri pri vajah in plemenitite svoje znanje.
  • Študirajte sproti.
  • Izkoristite podporo sodobne komunikacijske tehnologije. Ta omogoča stalen dostop do gradiv, komunikacije in sprotnih informacij.
  • Komunicirajte s predavatelji, sproti študirajte in preverjajte svoje razumevanje snovi.
  • Povezujte se s sošolci, oblikujete skupnost sodelovanja, izmenjave in nadgradnje znanja.
  • Sodelujte s šolo, s kariernim centrom in se potrudite za vaš uspeh. 

Praktično izobraževanje

Praksi je namenjena skoraj polovica izobraževanja. Praksa lahko opravite po koncu strokovno-teoretičnega izobraževanja, lahko pa se obe obliki periodično izmenjujeta v nekaj tednih. Opravljate v podjetjih, pri samostojnih podjetnikih, zavodih, društvih ali drugih organizacijah. Praksa je namenjena spoznavanju poslovnega okolja, orodij, načina dela, komunikacije in sodelovanja v računovodski službi. Študent mora pridobiti veščine za samostojno delo.

Vsebinski in organizacijski vidik praktičnega izobraževanja usklajujeta predavatelj višje strokovne šole in mentor v organizaciji. Mentor spremlja napredovanje vaše praktične usposobljenosti, o tem obvešča predavatelja, in poda poročilo ob zaključku praktičnega izobraževanja.

Posebna ponudba za študente z delovnimi izkušnjami

Tistim, ki imate vsaj dve leti ustreznih delovnih izkušenj, priznamo krajše oziroma oprostimo praktično izobraževanje. Predavatelj višje šole – organizator praktičnega izobraževanja potrdi ustreznost delovnih izkušenj, glede na cilje praktičnega izobraževanja, in sicer na podlagi vloge študenta ter priloženih dokazil.

Posebnosti študija Računovodstvo na zavodu ViŠR


Želite biti obveščeni o vseh aktualnih dogodkih na VEC-u?

Prijavite se na naše e-novice.