O programu Računovodstvo (ang. Accounting)

VEC RAČUNOVODSTVO

Naziv: Računovodja / Računovodkinja

Računovodstvo je višješolski študijski program (6/1), ki vzpodbuja in vodi študente k pridobivanju  konkretnega znanja. Povezujemo teoretična izhodišča, predpise in praktične izkušnje, samostojno in skupinsko učenje, ter nabirno – izbirni kreditni sistem usklajen z zahtevami bolonjske deklaracije; študij po programu traja dve leti in je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT) po sistemu ECTS.  Vsebinski sklopi obsegajo obvezne module, izbirne module, ter prostoizbirni predmet in diplomsko delo. Izbirni moduli. Študenti izberejo enega izmed naslednjih: Računovodstvo za s.p., Poslovodno računovodstvo, Stečaji in insolvenčni postopki ter računovodstvo za negospodarsvo.

Sistem omogoča horizontalno prehodnost študentov med moduli, mobilnost med inštitucijami  in uveljavljanje pridobljenih kreditnih točk v nadaljnjem izobraževanju. Študijski program se izvaja kot samostojni študij, v predavalnicah in pri delodajalcih. Študijski program se izvaja kot izredni študij. 

Komu je študij namenjen?

Študij je namenjen vsem, ki žele pridobiti, izboljšati ali pa utrditi znanje za samostojno delo v računovodstvu. Namenjen je tistim,  ki žele opravljati delo računovodje v zasebnih gospodarskih družbah, v družbah javnega prava, ali pa negospodarski dejavnosti (zavodi, društva, fundacije...). Strokovno znanje je koristno tako za tiste, ki se podajajo v svet računovodstva, pa tudi za podjetniki, ki jih  zanima logika računovodskega spremljanja poslovnih dogodkov. 

Program, je priemren tudi za tiste, ki že imate 6/1 raven uzorabe, pa se želite izpopolniti v računovodstvu.

Vpisujemo tudi tuje študente

Cilj študija

S študijem po programu Računovodstvo pridobite široko in poglobljeno strokovno-teoretično in praktično-uporabno znanje s področja računovodstva, poslovnih financ, davčnih predpisov.

Cilj študijskega programa je, da vam nudimo podporo pri pridobitvi znanja, pri  delu in načrtovanju aktivnosti v računovodski službi. Želimo, da se naučite gospodarno spremljati in uporabljati računovodske standarde ter predpise s področja računovodstva. Izobrazili se boste za knjiženje dogodkov, pripravo kalkulacij, "cost-benefit nalize",  izdelave temeljnih računovodskih izkazov, vzpostavitev in vzdrževanje učinkovite organizacije računovodskega informiranja ter oblikovanje in tolmačenje analitskih poročil za odločanje.         

Profil diplomanta višje šole

Diplomant ViŠR je samostojen in strokovno usposobljen za delo računovodje v manjših družbah, za samostojne podjetnike in nevladne organizacije. Od diplomantov se pričakuje pozitivno naravnanost, zavzetost za timsko delo, sposobnost postavljati in strokovno uresničevati svoje naloge ter dosegati cilje. Diplomanti so specializirani za kompetentno opravljanje dela z vsemi specifikami, ki jih imajo prav mikro in majhne družbe. V času študija imajo zato možnost osredotočenja na specialistično znanje, ki ga omogoča izbirnost in modularna zasnova študijskega programa ter preko osebnega stika in povezovanja s strokovnjaki. Teme diplomskih nalog si izberejo sami, ali pa jim jih pomagajo glede na potrebe gospodarskih in negospodarskih družb izbrati profesorji.

Predavatelji in avtorji programa

Sodelujemo z domačimi in tujimi strokovnjaki ter s specializiranimi institucijami. Predavajo sestavljalci vsebin in programa, ki natančno poznajo celoten koncept programa in vedo katera znanja in veščine posredovati študentom. Vsi so imenovani v naziv predavatelj višje  šole 

Mednarodno sodelovanje

Podpiramo mednarodno sodelovanje, izmenjavo izkušenj, pridobivanje referenc tako  predavateljev kot študentov. Izkoristili smo izkušnje in poznanstva ter pripravili mednarodno primerljiv program. S svojo vsebinsko in strukturno zasnovo je program sodoben, aktualen ter  primerljiv z drugimi sorodnimi evropskimi programi na tem nivoju izobraževanja. Interdisciplinarnost zagotavlja pridobitev kompetenc za zaposlitev, učinkovito delo in konkurenčnost na evropskem trgu dela.

Prednost študija na ViŠR, Računovodstvo

 


Želite biti obveščeni o vseh aktualnih dogodkih na VEC-u?

Prijavite se na naše e-novice.