Posebnosti / prednosti

Prednosti študija - Računovodstvo

 • Edini strokoven in specializiran višješolski študijski program za računovodstvo. Vsebina študijskega programa je osredotočena na znanje potrebno za samostojno in kvalitetno delo v računovodstvu.
 • Več kontaktnih ur pri računovodskih predmetih omogoča utrjevanje znanja, natančno razlago, razumevanje in nadgradnjo. 
 • Uporabnost pridobljenega znanja in veščin je neposredna. Študenti lahko primerjajo in preverijo primernost ter pravilnost svojega dela v oganizaciji.
 • Diskusija  in praktični napotki, izmenjava mnenj, preverjanje stališč. Včasih so tudi v stroki mnenja deljena, kako delamo v takih primerih?
 • Prilagajanje potrebam študenta in vsebini dela v računovodstvu. Študenti imajo možnost uporabe različnih virov in metod učenja ter poglobljenega dela na izbranih temah.
 • Prilagajanje dinamike. Specifika dela v računovodstvu ima določena obdobja z večjo intenzivnostjo. To dinamiko smo upoštevali pri oblikovanju urnikov in določanju izpitnih obdobij.
 • Individualnost.  Tekom študija in po končani diplomi spremljamo študente pri strokovni in osebni karierni rasti.
 • Pomoč študentom vključuje e-podporo, svetovanje, posveti, strokovna srečanja, podpora kariernega centra.
 • Spremljanje in aktualizacija vsebin glede na razvoj računovodske stroke, novih predpisov, trendov, ...
 • Dopolnjevanje znanja.  Znanje lahko izboljšate z obnovitvenimi programi, seminarji oziroma z nadaljevanjem študija na višji stopnji.  
 • Inovativne rešitve. Študij poteka dinamično, individualno in v skupini, uporabljeno je več novih inovativnih  tehnik, ki narede računovodsko stroko seksi, razumljivo in uporabno.
 • Urnik je znan v naprej in prilagojen specifiki dela v računovodski službi. 

Želite biti obveščeni o vseh aktualnih dogodkih na VEC-u?

Prijavite se na naše e-novice.