Predmetnik študija Računovodstvo

RAČUNOVODSTVO (120 KT)

Obvezi moduli, izbirni modul, prstoizbirni predmet, diplomsko delo

 Obvezni moduli in predmeti (97 KT)

 • Komunikacija (20 KT)
  • Poslovni tuj jezik 1 (5 KT)
  • Poslovno komuniciranje (5 KT)
  • Informatika (5 KT)
  • Praktično izobraževanje-Komunikacija (5 KT)
 • Analiza in poslovanje (27 KT)
  • Poslovna matematika s statistiko (6 KT),
  • Organizacija in menedžment podjetja (6 KT),
  • Poslovno pravo (5 KT),
  • Osnove poslovnih financ (6 KT).
  • Praktično izobraževanje – Analiza in poslovanje (4 KT)
 • Temelji računovodstva (13 KT)
  • Uvod v računovodstvo (4 KT)
  • Knjigovodstvo (5 KT)
  • Praktično izobraževanje- Temelji računovodstva (4 KT)
 • Računovodstvo (37 KT)
  • Finančno računovodstvo (7 KT)
  • Stroškovno računovodstvo (7 KT)
  • Davki (7 KT)
  • Analiza bilanc in revizija (6 KT)
  • Praktično izobraževanje – Računovodstvo (10 KT)

Izbirni modul (13 KT) -  izmed navedenih izberete en modul

 • Računovodstvo za s.p. (13 KT)
  • Posebnosti vodenja računovodstva za s.p. (5 KT)
  • Preoblikovanje s.p. v gospodarsko družbo (5 KT)
  • Praktično izobraževanje – Računovodstvo za s.p. (3KT)
 • Poslovodno računovodstvo (13 KT)
  • Računovodsko predračunavanje (5KT)
  • Notranje poročanje v poslovodnem računovodstvu (5 KT)
  • Praktično izobraževanje – Poslovodno računovodstvo (3 KT)
 • Stečaj in insolvenčni postopki (13 KT)
  • Insolvenčni postopki (5 KT)
  • Računovodstvo v primeru stečaja in prisilne poravnave (5 KT)
  • Praktično izobraževanje – Stečaj in insolvenčni postopki (3 KT)
 • Računovodstvo za negospodarstvo (13 KT)
  • Računovodstvo proračunskih uporabnikov (5 KT)
  • Računovodstvo nepridobitnih organizacij (5 KT)
  • Praktično izobraževanje – Računovodstvo za negospodarstvo (3 KT)

Prosto izbirni predmet v obsegu 5 KT

 • Izberete lahko Podjetništvo ali kakšen drug predmet

Diplomsko delo 5 KT

 • Temo diplomskega dela izberete v povezavi z izbirnim modulom in predstavlja sestavni del vaše strokovne usmeritve.

 

Prednost študija na ViŠR, Računovodstvo

 


Želite biti obveščeni o vseh aktualnih dogodkih na VEC-u?

Prijavite se na naše e-novice.